13.11. Svjetski dan ljubaznosti

Svjetski dan ljubaznosti je praznik koji promiče važnost ljubaznosti jednih prema drugima, prema sebi i prema svijetu.

Svrha ovog dana je pomoći svima da shvate da je dobrota ono što nas sve povezuje. Ovo shvaćanje ima moć premostiti jaz između nacija. Dobrotom možemo prevladati podjele između politike, rase, vjere, spola i još mnogo toga. Ono što je počelo kao napor Svjetskog pokreta ljubaznosti na konferenciji u Tokiju prije 24 godine sada je globalni pokret koji sve podsjeća na moć dobrote. 

Danas možete pomoći bližnjima, poznanicima, susjedima, nasmijati se i reći ‘dobar dan’ nekome bliskome možete reći ‘volim te’, poznanike koje sretnete pitajte  ‘kako ste’ i ‘trebate li pomoć’, zagrlite nekoga… Ima mnogo mogućnosti kako možete biti ljubazni  🙂

Shopping Cart
Scroll to Top