Psihičko nasilje među djecom sve češći problem današnjice

Psihička agresivnost i vršenje psihičkog nasilja među djecom su ozbiljan problem koji zahtijeva pažnju i razumijevanje. Postoji nekoliko faktora koji mogu doprinijeti ovom trendu.

Digitalna era donosi sa sobom nove izazove. Djeca su danas izložena velikom broju informacija i utjecajima putem interneta, društvenih medija i video igara. Ova prekomjerna izloženost može imati negativan utjecaj na emocionalni razvoj djece, povećavajući rizik od psihičke agresivnosti.

Također, stres u obitelji i okolini može imati značajan utjecaj na ponašanje djece. Nesigurnost, sukobi, ili nedostatak podrške mogu pridonijeti razvoju agresivnog ponašanja. Djeca često reprodukuju modele ponašanja koje vide kod kuće ili u društvu, pa je važno pružiti im pozitivne uzore i podršku u rješavanju problema.

Školsko okruženje također igra važnu ulogu. Vršnjačko nasilje može potaknuti psihičku agresivnost kod djece. Osjećaj nemoći ili izolacije može ih potaknuti na reakcije koje se manifestiraju kao psihičko nasilje prema drugima.

Nedostatak adekvatne edukacije o emocionalnoj inteligenciji može doprinijeti razvoju agresivnog ponašanja. Djeca koja nisu naučena prepoznavati i upravljati svojim emocijama mogu posegnuti za agresivnim ponašanjem kao načinom izražavanja svojih frustracija ili strahova.

Kako bismo se borili protiv ovog problema, ključno je poduzeti preventivne mjere. To uključuje edukaciju roditelja o važnosti emocionalne podrške, promicanje pozitivnih uzora, te integraciju programa emocionalne inteligencije u školski sustav. Osim toga, važno je stvoriti okruženje gdje se potiče otvoren razgovor o emocionalnim izazovima te pružiti resurse za rješavanje konflikata na zdrav način.

Shopping Cart
Scroll to Top